­

Gyeong-Rye

GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN
M.i.v. 29.09.2010 is er geen publiek toegestaan i.v.m. verscherpte regels Corona-virus van het RIVM, gemeente Den Haag/Voorburg/L’dam en NOC/NSF.
Ouders wordt gevraagd niet de kleedkamers te betreden en in de hal te blijven.

Het taekwondo-team Gyeong-rye

NO AUDIENCE PERMITTED
As of 29.09.2010 no public is allowed due to stricter rules for the Corona virus of the RIVM, the municipality of The Hague / Voorburg / L’dam and NOC / NSF.
Parents are asked not to enter the dressing rooms and to stay in the hall.

The taekwondo team Gyeong-rye

De contributie bedraagt :
bij 1 x p.w. trainen    € 22,50 p.m.
bij 2-5 p.w. trainen    € 25,00 p.m.

De contributie dient vooraf via 2 halfjaarlijkse termijnen te worden overgemaakt op giro:

NL17INGB0003385111
t.n.v. GEONG-RYE
Den Haag

Contributie 2 maal per jaar van elk 5 maanden dient vooruit te worden betaald:
Sep – Jan  moet betaald zijn voor eind augustus
Feb – Jun  moet betaald zijn voor eind januari

Halfjaarlijkse termijnen:
1 x p.w. trainen    € 112,50
2-5 p.w. trainen    € 125,00 

­