­

Gyeong-Rye

Selecteer de taal

Inschrijfgeld

Eenmalig €5,00

Contributie

1 x per week trainen

€ 25,00 per maand

meer dan 1 per week trainen

€ 30,00 per maand

Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd.

Examengeld

Voor onze leden t/m rode band organiseren wij 2x per jaar een clubexamen. Per clubexamen bedraagt het examengeld €10,00.

Halfjaarlijkse termijnen

De contributie plus examengeld (voor leden t/m rode band) dienen vooraf via 2 halfjaarlijkse termijnen te worden overgemaakt op giro:

NL17INGB0003385111
BIC INGBNL2A                                                                                                                  
t.n.v. GYEONG-RYE, Den Haag

Sep – Jan  dient uiterlijk 25 augustus te worden overgemaakt
Feb – Jun  dient uiterlijk 25 januari te worden overgemaakt

 

vanaf witte t/m rode band

vanaf zwarte slip

1x per week trainen

€135,00 (incl. examengeld)

€125,00

Meerdere keren per week trainen

€160,00 (incl. examengeld)

€150,00


Restitutie

Indien een lid niet aan het examen deelneemt, wordt het examengeld (€10) na het examen gerestitueerd.

Bij opzegging: restitutie van de vooruitbetalingen minus één maand (opzegtermijn).

­