­

Gyeong-Rye

GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN
M.i.v. 29.09.2010 is er geen publiek toegestaan i.v.m. verscherpte regels Corona-virus van het RIVM, gemeente Den Haag/Voorburg/L’dam en NOC/NSF.
Ouders wordt gevraagd niet de kleedkamers te betreden en in de hal te blijven.

Het taekwondo-team Gyeong-rye

NO AUDIENCE PERMITTED
As of 29.09.2010 no public is allowed due to stricter rules for the Corona virus of the RIVM, the municipality of The Hague / Voorburg / L’dam and NOC / NSF.
Parents are asked not to enter the dressing rooms and to stay in the hall.

The taekwondo team Gyeong-rye

Onze club heeft zich in een snel tempo ontwikkeld tot een vooraanstaand instituut in Zuid Holland, waar men 5 dagen in de week terecht kan.
Onze club biedt ruimte aan jong en oud, breedte- en topsport.
Wij geven les aan jeugd en senioren, dames en heren.
Ons jongste lid is 6, ons oudste 58 jaar.
Wij beschikken thans over het grootste TBN-gediplomeerde trainersteam in Nederland met 6 A-trainers en wij staan garant voor een professionele begeleiding.
Ook trainers van andere scholen, expats, studenten en ouders trainen met veel plezier bij ons.
Het belangrijkste motief een keer te komen is dat het bij ons gewoon super gezellig is! Geïnteresseerd?
Kom voor een gratis proefles op één van de trainingen, zonder enige verplichting.
Aanmelding vooraf is niet nodig, neem gewoon sportkleding mee!


STIJL EN DANEXAMENS

Onze kracht ligt  in Stijlwedstrijden en Danexamens.
Franklin MacGillavry (6e dan) begeleidt deelnemers intensief voor deelname aan stijlwedstrijden op nationaal en internationaal niveau en Danexamens.
Gyeong-rye heeft inmiddels een vooraanstaande positie verworven op dit gebied.
Onze hoofdtrainer is zeer nauw betrokken  bij de totstandkoming van Danexameneisen en daardoor zijn onze trainers goed op de hoogte hoe er beoordeeld wordt bij Danexamens.
Op een enkele uitzondering na, slaagt iedere deelnemer van Gyeong-rye in één keer, terwijl het landelijk slagingspercentage veelal minder dan 50% bedraagt.
Inmiddels hebben leraren, trainers en Dangraadhouders (soms ver uit de regio) van andere scholen hun weg naar ons gevonden ter voorbereiding op Stijlwedstrijden en Danexamens.
Deze ‘gasten’ geven hiermee aan dat zij groot belang hechten aan kwaliteit en dit binnen hun eigen school een prominente plaats inneemt.

­