­

Gyeong-Rye

Selecteer de taal

Geschiedenis van Gyeong-rye.
Gyeong-rye vindt zijn oorsprong in de 60-er jaren en behoort daarmee tot de allereerste generatie scholen in Nederland. Namens Korea had Kwon Mo Gun de opdracht gekregen Nederland bekend te maken met Taekwondo, maar werd al na enkele maanden om gezondheidsredenen opgevolgd door grootmeester Park Yong Soo 9e dan. Park sprong bij een TV programma (Mies Bouwman) over een rij van 9 personen en brak in deze sprong een stapel planken. Hij bleek ook in staat rivierkeien met de hand te breken en Nederland wist niet wat ze zag. Park was een zeer sympathiek persoon en was een buitengewone kundig Taekwondoka. Hij begon TKD-lessen te geven in de van Damlaan in Den Haag. Tot zijn eerst leerlingen behoorde Louis Pardoel, Jan Koster, Wil Wagner, Bert Elia en anderen. In 1968 vertrok Park naar Canada en Bert Elia nam de lessen over (Transvaalkwartier, Den Haag).
 
Jan Vierhout heeft taekwondo leren kennen via zijn toenmalige zwager Park Yong Soo en nam de school van Bert Elia over. Jan Vierhout heeft vele jaren zeer verdienstelijk lesgegeven en de school een belangrijke impuls gegeven. Ed Boers (7e Dan) is thans hoofdtrainer van Gyeong-Rye. Ed is tevens lid van de Technische Commissie van de Taekwondo Bond Nederland. Deze Cie houdt zich bezig met alle technische eisen van het TKD in Nederland en organiseert de nationale danexamens. Ed Boers adviseert ons als trainers en houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen en technische eisen. Franklin Mac Gillavry (6e Dan) richt zich op de begeleiding van de stijlwedstrijdsporters, waarvan enkele deel uit maken van het nationaal team. Daarnaast begeleidt Franklin kandidaten voor danexamens. Zowel Ed als Franklin maken deel uit van het lerarencorps van de TBN dat de nationale danvoorbereidingstrainingen organiseert.  
Inmiddels zijn er velen trainers en assistent-trainers verbonden aan de school: Dennis Mooldijk (4e dan), Niels Oskam(4e dan), Rob (5e dan), Marc Leliveld (1e dan) en Theodore Kastanidis (3e dan), Grieks nationaal team member sparring. Daarnaast is er een aantal assistent-trainers in opleiding. Europees en 11-voudig Nederlands kampioen Rafik Zohri is jeugdsportcoördinator bij onze school. Rafik heeft met 56 internationale wedstrijden een enorme kennis op het gebied van moderne wedstrijdsparring en –training en ondersteunt het kader.
Oorsprong Taekwondo
Taekwondo is een van de jongste Aziatische gevechtssporten en bestaat in haar huidige vorm pas sinds de Tweede Wereld oorlog. In feite is het moderne taekwondo een mengeling van voettechnieken (afkomstig van  diverse oud-Koreaanse gevechtssporten, zoals het Taekyon) en handtechnieken (afkomstig van het Japanse karate). De invloed van het karate is te danken aan de bezetting van Korea door Japan in de tweede wereldoorlog. Vlak na de 2e WO waren er 8 Koreaanse grootmeesters, elke met hun eigen varianten, bekend onder namen als Hwarangdo, Dangsodo, Chung Mu Kwan, Taekwondo, etc. Bij alle varianten lag het accent op spectaculaire beentechnieken. Na deze stammenstrijd kwam het Taekwondo van generaal Choi Hong Hee (10e dan) bovendrijven en de andere 7 stromen stierven een stille dood of leefden voort in kleiner verband. In 1955 werd de sport Taekwondo onder deze naam geformaliseerd en gereglementeerd. Het Taekwondo heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Landen als Iran tellen meer dan 5 miljoen beoefenaren en de transfers benaderen de transfers die in voetbalwereld worden betaald. De WTF (World Taekwondo Federation) telt na de UEFA het meest aantal aangesloten landen van alle internationale sportorganisaties wereldwijd.
Taekwondo van gevechtskunst tot moderne Olympische en breedtesport
Taekwondo wordt gerangschikt onder de vechtsporten of budosporten. Vrijwel alle landen waar TKD werd beoefend, sloten zich aanvankelijk aan bij de ITF (International Taekwondo Federation), zo ook Nederland. Om ooit Olympisch erkend te kunnen worden diende echter voldaan te worden aan de veiligheidseisen die gesteld werden door het IOC. Een deel van de ITF dat zich hieraan wilde conformeren, spitste zich af van de ITF en vormde de WTF (World Taekwondo Federation).Inmiddels is de WTF veruit de grootste organisatie (na de UEFA, de grootste intern. Sportbond ter wereld), terwijl bij de ITF thans niet meer dan 35 landen zijn aangesloten zijn. De WTF heeft verregaande veiligheidsmaatregelen bij de sport doorgevoerd, zoals volledige bescherming bij het sparren, hetgeen ressorteerde in Olympische erkenning.
Sinds 2016 heeft de gemeente Den Haag haar focus gericht op het TKD en heeft een RTC (regionaal topsportcentrum) gebouwd in het Zuiderpark waar nu gericht een topsportteam wordt getraind, met als hogere doel internationale successen te gaan behalen zoals bij de toekomstige Olympische Spelen.
De Spartaanse trainingen uit de jaren 1970 zijn lang voorbij en trainersopleidingen zijn NOC-NSF erkend. Beoefening vindt nu plaats met bescherming, waardoor het aantal blessures in tegenstelling tot sporten als voetbal en hockey, minimaal zijn.
Inmiddels heeft Taekwondo ook een plek binnen de breedtesport gekregen. Op vele scholen wordt het gegeven als invulling van de ‘verlengde schooldag’. Ook heeft het inmiddels bewezen een bron te zijn voor zelfvertrouwen, assertiviteit etc, en wordt het daarom niet alleen door de jeugd beoefend, maar is het geschikt voor elke leeftijdsgroep, zowel als topsport als op recreatieve basis.

 

­